กปภ.เพิ่มทุนอีสท์วอเตอร์ 770 ล้าน หวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เพิ่มทุนอีสท์วอเตอร์ 770 ล้าน หวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ

07 กันยายน 2547


กปภ.เพิ่มทุนอีสท์วอเตอร์ 770 ล้าน หวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทอีสท์วอเตอร์อีกจำนวน 770 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ จะทำการระดมทุนเพิ่มประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ เพื่อลงทุนขยายการผลิตน้ำดิบให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ กปภ. มีปริมาณน้ำดิบมากเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำดิบในอนาคตอันใกล้

          ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสท์วอเตอร์ จะทำการระดมทุนเพิ่มด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,150 ล้านบาท เพื่อนำรายได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ไปลงทุนขยายการผลิตน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน เทศบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และ กปภ. นั้น คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กปภ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 770 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering) ในปี 2547 จำนวน 88 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 682 ล้านบาท ที่จะต้องจ่ายระหว่างปี 2548-2550 (Warrant) ให้ กปภ. ใช้เงินรายได้หรือกู้ยืมเงินหรือออกพันธบัตรมาใช้ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ 44% มีสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว 41.41%

          นอกจากนั้น การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังจะช่วยให้ กปภ. สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน้ำดิบสูงขึ้นได้ด้วย โดยที่ กปภ. ไม่ต้องไปลงทุนดำเนินการจัดหาน้ำดิบเอง เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน