ประปาดื่มได้ที่ จ.นราธิวาส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประปาดื่มได้ที่ จ.นราธิวาส

02 กันยายน 2547


ประปาดื่มได้ที่ จ.นราธิวาส

       ในวันที่ 2 กันยายน 2547 บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีประกาศให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปานราธิวาส เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 56 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกในราคาประหยัด

       ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.ได้ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก จากต้นทางคือโรงกรองน้ำให้ถึงมิเตอร์หน้าบ้านของลูกค้าทุกรายโดยยังคงคุณภาพน้ำดื่มได้จากก๊อก สำหรับพื้นที่ จ.นราธิวาส กปภ.ได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ในการปรับปรุงขยายกำลังผลิตของโรงกรองน้ำสำนักงานประปานราธิวาสจากเดิมวันละ 4.8 ล้านลิตร เป็นวันละ 230 ล้านลิตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตของประชาชนในเขตพื้นที่บริการประมาณ 10 ปี โดยดำเนินการควบคู่กับกำหนดมาตรการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเข้มงวด เช่น ตรวจหาจุดรั่วไหลภายในท่อส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที จัดให้มีพนักงานรับแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

        ในการดำเนินการครั้งนี้ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของจังหวัดนราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชนตามจุดต่างๆ จนเมื่อมั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงมิเตอร์หน้าอาคารบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บริการของสำนักงานประปานราธิวาส ยังคงคุณภาพได้มาตรฐานดื่มได้ จึงได้พร้อมใจกันประกาศเป็นเขตพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะหันมาดื่มน้ำประปาจากก๊อกโดยตรง อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาบริโภค และลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

         ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าหากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปานราธิวาส มีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ก็สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 5 จุด คือ บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย, สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

        ปัจจุบัน กปภ.มีสำนักงานประปาที่ได้รับการประกาศรับรองว่าเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วรวม 56 แห่ง และยังมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่จ่ายน้ำอื่นๆ อีกจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำทั่วประเทศ.
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน