กปภ. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าการ

16 กรกฎาคม 2547


กปภ. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าการ

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ เตรียมเฟ้นหาว่าที่ผู้ว่าการคนใหม่ เน้นวิสัยทัศน์ด้านพัฒนากิจการประปา และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระดับสูง
        นายปรีชา อุกะโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (อำนวยการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2547 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
         1.นายนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         2.ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
         3.นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัทธุรกิจ
         นายปรีชา อุกะโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า ว่าที่ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนดจะต้องเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากิจการประปาและการปรับเปลี่ยนบทบาทของ กปภ. ในอนาคต โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระดับสูง มีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปีซึ่งจะมีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งจะนับถึงวันที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับอัตราเงินเดือนรวมทั้งผลตอบแทนของผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร เป็นไปตามที่จะตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปภ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปภ. และกระทรวงการคลัง.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน