ประปาดื่มได้ที่ จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประปาดื่มได้ที่ จ.ตราด

16 กรกฎาคม 2547


ประปาดื่มได้ที่ จ.ตราด

      วันนี้ (16 กรกฎาคม 2547) บริเวณสวนสุขภาพ อ.เมืองตราด จ.ตราด การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตราด จัดพิธีประกาศให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาตราด และสำนักงานประปาคลองใหญ่ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 51 และ 52 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกในราคาประหยัด
       ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.ได้ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก จากต้นทางคือ โรงกรองน้ำให้ถึงมิเตอร์หน้าบ้านของลูกค้าทุกรายโดยยังคงคุณภาพน้ำดื่มได้จากก๊อก สำหรับพื้นที่ จ.ตราด ภายหลังจากที่ กปภ.ได้ลงทุนปรับปรุงและขยายกำลังผลิตของโรงกรองน้ำสำนักงานประปาตราด ตลอดจนเปลี่ยนเส้นท่อจ่ายน้ำใหม่ทั้งในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาตราดและสำนักงานประปาคลองใหญ่ มูลค่ามากกว่า 170 ล้านบาทแล้ว  กปภ.จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของจังหวัดตราด ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชนตามจุดต่างๆ จนเมื่อมั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงมิเตอร์หน้าอาคารบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง ยังคงคุณภาพได้มาตรฐานดื่มได้ จึงได้พร้อมใจกันประกาศเป็นเขตพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะหันมาดื่มน้ำประปาจากก๊อกโดยตรง อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาบริโภค และลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
       ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าหากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาตราดและสำนักงานประปาคลองใหญ่ มีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ก็สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน สำหรับน้ำดื่มสาธารณะ กปภ.ได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 4 จุด คือ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล จ.ตราด, ด้านหน้าโรงพยาบาล จ.ตราด, ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา และด้านหน้าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
      ปัจจุบัน กปภ.มีสำนักงานประปาที่ได้รับการประกาศรับรองว่าเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วรวม 52 แห่ง และยังมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่จ่ายน้ำอื่นๆ อีกจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำทั่วประเทศ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน