ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาที่ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาที่ลำพูน

01 กรกฎาคม 2547


ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาที่ลำพูน

      มท.2 ยืนยัน น้ำประปาซึ่งผลิตจากโรงกรองน้ำของสำนักงานประปาลำพูน มีปริมาณแร่ฟลูออไรด์ไม่เกินมาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ
     นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เปิดเผยถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ตรวจสอบปัญหาน้ำประปาในจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีปริมาณแร่ฟลูออไรด์ผสมอยู่ในน้ำสูงกว่าปกติ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดฟันเหลือง นั้น
     ทั้งนี้รายงานที่ได้รับจาก กปภ. แจ้งว่า ปัจจุบันสำนักงานประปาลำพูนใช้น้ำดิบจากบ่อบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปา ซึ่งตามธรรมชาติจะมีปริมาณแร่ฟลูออไรด์เจือปนอยู่ แต่สำหรับบ่อบาดาลที่ กปภ.นำมาผลิตเป็นน้ำประปาจะมีแร่ฟลูออไรด์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งสำนักงานประปาฯสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำประปาบริการลูกค้าได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาฯได้มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำดิบส่งให้สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำประปาที่ผลิตได้มีปริมาณแร่ฟลูออไรด์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงขอยืนยันว่า ปริมาณแร่ฟลูออไรด์ในน้ำประปาซึ่งผลิตจากโรงกรองน้ำของสำนักงานประปาลำพูนจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
      อนึ่ง สำหรับพื้นที่ อบต.บ้านกลาง ที่มีประชาชนร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีว่ามีปัญหาเรื่องฟลูออไรด์ในน้ำประปานั้น ไม่ได้อยู่ในเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาลำพูน.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน