ชาวปทุมธานี-รังสิตได้เฮ กปภ.วางท่อเพิ่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ชาวปทุมธานี-รังสิตได้เฮ กปภ.วางท่อเพิ่ม

01 กรกฎาคม 2547


ชาวปทุมธานี-รังสิตได้เฮ กปภ.วางท่อเพิ่ม

      กปภ.จัดสรรงบประมาณวางท่อเพิ่มในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน คาดเริ่มก่อสร้างเดือนหน้า พร้อมเตือนลูกค้าเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ กรณีน้ำไหลอ่อนในช่วงตัดบรรจบท่อ
      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2541 ที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จ่ายน้ำประปาผิวดินทดแทนน้ำบาดาลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ปรากฏว่าความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ท่อส่งจ่ายน้ำเดิม ส่งจ่ายน้ำบริการได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
      ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตลอดจนแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนบริเวณถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่ คลอง 8 – คลอง 10 และบริเวณถนนลำลูกกา ตั้งแต่คลอง 4 – คลอง 7 กปภ.จึงได้จัดสรรงบประมาณปี 2547 วงเงินกว่า 80 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการวางท่อจ่ายน้ำให้มีขนาดใหญ่กว่าท่อเดิม มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยโครงการวางท่อจากบริเวณสี่แยกบางขันธ์เลียบคลอง 3 ถึงหมู่บ้านภัสสร 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 200 วัน ส่วนโครงการวางท่อเลียบถนนรังสิต-นครนายก จากบริเวณคลอง 7 – คลอง 8 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 90 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงที่มีการตัดบรรจบท่อ กปภ.จึงขอให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะทำให้น้ำประปามีแรงดันดีขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีจ่ายน้ำของสำนักงานประปารังสิต โดยเฉพาะลูกค้าบริเวณคลอง 4 – คลอง 10
      โครงการก่อสร้างระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาผิวดินทดแทนการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต เป็นโครงการสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาล อันเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์แผ่นดินทรุดในจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากการใช้น้ำบาดาลมากเกินไป โดย กปภ.ได้ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างระบบผลิตเป็นจำนวนเงิน 4,300 ล้านบาท เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินจำหน่ายให้แก่ กปภ. และในช่วงที่ผ่านมา กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง-ขยายเขตจ่ายน้ำทุกปี รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เพื่อที่จะสามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการยกเลิกการสูบน้ำบาดาลทั้งหมด ตามมติคณะรัฐมนตรี.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน