ใช้น้ำผิวดินแทนน้ำใต้ดิน ในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาครยังไม่ขยับ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ใช้น้ำผิวดินแทนน้ำใต้ดิน ในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาครยังไม่ขยับ

25 มิถุนายน 2547


ใช้น้ำผิวดินแทนน้ำใต้ดิน ในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาครยังไม่ขยับ

      กปภ.ครวญ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องวิกฤตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาครยังไม่คืบหน้า ทั้งที่ กปภ.สนองนโยบายรัฐโดยทุ่มงบกว่า 8,700 ล้านบาท สร้างระบบประปาผิวดินแห่งใหม่ทดแทนการใช้น้ำบาดาล วอนสำนึกช่วยชาติหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด พร้อมกระตุ้นด้วยมาตรการลดค่าติดตั้ง 15 % จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้
     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขึ้นมาทดแทนการใช้น้ำบาดาลของประชาชนและสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เกินอัตราทดแทนตามธรรมชาติ โดยกปภ.ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการลงทุนกว่า 8,700 ล้านบาท และเริ่มจ่ายน้ำประปาจากโรงกรองน้ำแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2547 นั้น
    จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของลูกค้าสำนักงานประปาในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาสามพราน, สำนักงานประปาอ้อมน้อย และ สำนักงานประปาสมุทรสาคร พบว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาลน้อยมาก และยังพบว่า แม้แต่สถานประกอบการที่ติดตั้งประปาแล้ว ก็ยังมีปริมาณการใช้น้ำประปาน้อยกว่าที่แจ้งความต้องการไว้เมื่อคราวขอติดตั้ง ส่งผลให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่คืบหน้า จึงขอวิงวอนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ให้หันมาใช้น้ำประปา เพื่อหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดของประเทศ ด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจากการใช้น้ำบาดาลมากเกินกว่าอัตราทดแทนตามธรรมชาติในพื้นที่วิกฤตน้ำบาดาล 7 จังหวัด โดยเปลี่ยนมาใช้น้ำผิวดิน ทั้งนี้ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กปภ.ยินดีมอบส่วนลดค่าติดตั้งประปา 15 % สำหรับการยื่นเรื่องและชำระเงินค่าติดตั้งประปาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2547.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน