ป.แม่สายพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ป.แม่สายพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

14 พฤษภาคม 2547


ป.แม่สายพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.เชียงราย พร้อมใจกันประกาศให้พื้นที่ในเขตให้บริการของสำนักงานประปาแม่สาย จ.เชียงราย เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน และต้อนรับนักท่องเที่ยว
      ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช  รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ความต้องการใช้น้ำประปามีปริมาณสูงขึ้น กปภ. ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำประปา เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัยและเทศบาลตำบลแม่สาย จัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายขึ้น โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำประปาในพื้นที่เขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาแม่สายให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มจากก๊อกได้โดยตรง  ทั้งนี้ กปภ. ยังได้ติดตั้งก๊อกน้ำดื่มสาธารณะไว้บริการประชาชนฟรีจำนวน 3 แห่ง คือ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สาย  และภายในบริเวณสวนสุขภาพอำเภอแม่สาย โดยได้มีการทำพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2547
       ดร.ประเสริฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ. มีสำนักงานประปาที่ได้รับการประกาศรับรองว่า เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วรวม 48 แห่ง ซึ่งนอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ในปี 2547 กปภ. ยังมีเป้าหมายจะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ เช่น พื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ,อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ทั้งนี้จะขยายผลไปยังสำนักงานประปาอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน