ข่าวสมัครงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวสมัครงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเสวนา ชลประทานสร้างชีวิต 120 ปี กรมชลประทาน”ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา - 15 มิถุนายน 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง พยาบาล 4 - 23 มิถุนายน 2565การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณริมถนนบริเวณที่มีขยะมูลฝอยที่ทิ้งมาจากยานพาหนะที่ขับผ่านพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ภายในสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี - 07 มิถุนายน 2565ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พยาบาล 4 - 01 มิถุนายน 2565ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 10 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 9 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต8 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 7 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 6 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 5 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 4 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 3 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 2 - 30 กรกฎาคม 2564ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 1 - 30 กรกฎาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน