ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน_13/1/2565

กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน_13/1/2565

15 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน