ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม_04/07/65_04/07/65

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนประปาขนาด 600 มม. บริเวณทางเข้าวัดคลองอีจาง อ.บางแพ ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำหลักจากสถานีผลิตน้ำโพธาราม ส่งให้ กปภ.สาขานครปฐม_04/07/65_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้าร้านจิ้มจุ่มยักษ์ หลังวัดประชุมราษฎร์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี_04/07/65

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้าร้านจิ้มจุ่มยักษ์ หลังวัดประชุมราษฎร์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต(จำนวน 2 จุด)_04/07/65

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต(จำนวน 2 จุด)_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน