ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

9 ธ.ค.62 กปภ.สาขากระบี่ประกาสหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PE225 มม.บริเวณ วงเวียนสามแยกอ่าวน้ำเมา ส่งผลกระทบพื้นที่ตั้งแต่สะพานอ่าวน้ำเมาถึงสุสานหอย และซอยสวรราค์ชั้น 7 เวลา 12.00 - 14.00 น.

9 ธ.ค.62 กปภ.สาขากระบี่ประกาสหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PE225 มม.บริเวณ วงเวียนสามแยกอ่าวน้ำเมา ส่งผลกระทบพื้นที่ตั้งแต่สะพานอ่าวน้ำเมาถึงสุสานหอย และซอยสวรราค์ชั้น 7 เวลา 12.00 - 14.00 น.

11 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน