ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

**ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 900 มม. บริเวณแพลอยน้ำดิบลำตะคอง_12/07/2562

**ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว มีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 900 มม. บริเวณแพลอยน้ำดิบลำตะคอง_12/07/2562

18 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน