ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.- 09.00 น. ของวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 600 มม. บริเวณแยกไฟแดงถนนชัยพรวิถี ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี_05/07/65

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.- 09.00 น. ของวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 600 มม. บริเวณแยกไฟแดงถนนชัยพรวิถี ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี_05/07/65

05 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น_05/07/65

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ จะทำการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น_05/07/65

05 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00น.- 05.00น. ของวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี 2565 บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองนา_05/07/65

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00น.- 05.00น. ของวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนประจำปี 2565 บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองนา_05/07/65

05 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (จำนวน2จุด)

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (จำนวน2จุด)

04 กรกฎาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน