ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 3 กธกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.   เพื่อดำเนินการ ทำการเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สาขาหมู่บ้านแพรทอง ถ.เหมืองหิต  _3/07/2563

กปภ.สาขาแพร่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 3 กธกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. เพื่อดำเนินการ ทำการเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 150 มม.บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สาขาหมู่บ้านแพรทอง ถ.เหมืองหิต _3/07/2563

03 กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน เนื่องจากกรมทางหลวงจะปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซึ่งมีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กกรีด  ขวางเส้นทางก่อสร้างบริเวณ ต.ตาลเดี่ยว _2/07/2563

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวฉุกเฉิน เนื่องจากกรมทางหลวงจะปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซึ่งมีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กกรีด ขวางเส้นทางก่อสร้างบริเวณ ต.ตาลเดี่ยว _2/07/2563

03 กรกฎาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน