ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในระบบจ่ายน้ำ  ทำให้น้ำประปามีสีขุ่น จึงจำเป็นต้องหยุดรับน้ำดิบจากอ่างหงส์ชั่วคราว_07/09/2564

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในระบบจ่ายน้ำ ทำให้น้ำประปามีสีขุ่น จึงจำเป็นต้องหยุดรับน้ำดิบจากอ่างหงส์ชั่วคราว_07/09/2564

07 กันยายน 2564

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งจากสถานการณ์น้ำประปามีสีเหลืองขุ่นและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา  บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13)

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งจากสถานการณ์น้ำประปามีสีเหลืองขุ่นและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13)

07 กันยายน 2564

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อดำเนินการตัดอุดท่อยกเลิก ท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ ธนาคารกรุงไทย_6/09/2564

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. - 20.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการตัดอุดท่อยกเลิก ท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ ธนาคารกรุงไทย_6/09/2564

07 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน