ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์_28/07/2562

**ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ**กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์_28/07/2562

28 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน