กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_6/8/2565


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี_6/8/2565

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 06/08/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน