กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม.บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี_07/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม.บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี_07/07/65


กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม.บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี_07/07/65

กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 630 มม.บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลท่าแค , ต.เขาพระงาม , ต.ถนนใหญ่ , ต.เขาสามยอด , ต.ท่าศาลา , ต.กกโก ,

ต.นิคมสร้างตนเอง , ป๋าตาล (ที่รับน้ำบน.2) , ต.ทะเลชุบศร (ที่รับน้ำบน.2) อ.เมือง จ.ลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 07/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน