กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริวณสถานีจ่ายน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จึงไม่สามารถผลิต - จ่ายน้ำได้_06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริวณสถานีจ่ายน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จึงไม่สามารถผลิต - จ่ายน้ำได้_06/07/2565


กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริวณสถานีจ่ายน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จึงไม่สามารถผลิต - จ่ายน้ำได้_06/07/2565

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริวณสถานีจ่ายน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จึงไม่สามารถผลิต - จ่ายน้ำได้

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

- ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

- ต.วังชัย (ทั้งหมด) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน