กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป_06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป_06/07/2565


กปภ.สาขาราชบุรี  ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป_06/07/2565

กปภ.สาขาราชบุรี  ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป

เพื่อดำเนินการตรวจสอบท่อแตกรั่ว step test บริเวณ สถานีผลิตน้ำ​เขางู  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลเกาะพลับพลา, ตำบลเขาแร้ง และตำบลเจดีย์หัก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน