กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น._7/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น._7/7/2565


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น._7/7/2565

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณ หจก.ปิยะเชลล์แอนด์เซอร์วิส-มินทร์มาร์คบุฟเฟ่ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ , บ้านดงเค็ง , บ้านดงหมากหลอด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 7/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน