กปภ.สาขาศรีสำโรง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสำโรง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.


กปภ.สาขาศรีสำโรง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.


กปภ.สาขาศรีสำโรง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ

ขนาด 315 มม. และท่อจ่ายน้ำน้ำดิบ ขนาด 100 มม. เพื่อทำการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 101  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ,

ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5 , ม.6 , ม.8 และ ม.14 ต.กาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน