กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบตู้ DMA บริเวณ ถ.เพชรเจริญ_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบตู้ DMA บริเวณ ถ.เพชรเจริญ_6/7/2565


กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบตู้ DMA บริเวณ ถ.เพชรเจริญ_6/7/2565

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบตู้ DMA บริเวณ ถ.เพชรเจริญ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.เพชรเจริญ (ฝั่งซ้าย) ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 06/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน