กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น._7/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น._7/7/2565


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น._7/7/2565

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันศุกร์ที่8 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA-06 ต.แม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่ต่ำ , ต.เม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 8/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน