กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าแม่ริมลากูน_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าแม่ริมลากูน_6/7/2565


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าแม่ริมลากูน_6/7/2565

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าแม่ริมลากูน ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกหน้าสำนักงานการประปา ไปจนถึง สามแยกสะเมิงสายเก่าข้างโรงแรมโฟร์ซีชั่น

แม่ริมลากูน , หมู่บ้านริมใต้สายธาร , โรงแรมโฟร์ซีชั้น ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน