กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแยกบ้านนาไก่_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแยกบ้านนาไก่_6/7/2565


กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแยกบ้านนาไก่_6/7/2565


กปภ.สาขาหนองคาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแยกบ้านนาไก่ จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านนาไก่ , บ้านคุยนางขาว , บ้านหนองกอมเกาะ , บ้านหนองเดิน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน