กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณเลยทางเข้าโรงเรียนหนองคล้า_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณเลยทางเข้าโรงเรียนหนองคล้า_6/7/2565


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณเลยทางเข้าโรงเรียนหนองคล้า_6/7/2565

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณเลยทางเข้าโรงเรียนหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่

จ.จันทบุรี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ตลาดหนองคล้า ไปจนถึง ฝั่งธนาคารออมสิน , ไฟฟ้าหนองคล้า ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้

เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน