กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 600 มม. บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 600 มม. บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง_6/7/2565


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 600 มม. บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง_6/7/2565

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 600 มม. บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.พระบารมี , ถ.พิศิษฐ์กรณี , ถ.ผังเมือง (สายก) , ถ.ทวีวงศ์ , ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และ

พื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน