กปภ.สาขาขลุง เนื่องจากมีน้ำป่า จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้น้ำในถังน้ำใสลดลง_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง เนื่องจากมีน้ำป่า จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้น้ำในถังน้ำใสลดลง_6/7/2565


กปภ.สาขาขลุง เนื่องจากมีน้ำป่า จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้น้ำในถังน้ำใสลดลง_6/7/2565

กปภ.สาขาขลุง เนื่องจากมีน้ำป่า จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้น้ำในถังน้ำใสลดลง จึงมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน