กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 100 มม. บริเวณข้างอบจ.สระแก้ว_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 100 มม. บริเวณข้างอบจ.สระแก้ว_6/7/2565


กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 100 มม. บริเวณข้างอบจ.สระแก้ว_6/7/2565

กปภ.สาขาสระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVCขนาด 100 มม. บริเวณข้างอบจ.สระแก้ว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ

ให้พื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าเกษม , อบจ.สระแก้ว , มณฑลทหารบกที่19 , ราชภัฎฯสระแก้ว , ศาลเยาวชน , ไฮเทค , ชุมชนบ้านไร่และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 6/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน