กปภ.สาขาบ้านหม​ี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ​ในวันพุธ​ที่​6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา​ 08.30​ - 22.00​ น.​_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านหม​ี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ​ในวันพุธ​ที่​6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา​ 08.30​ - 22.00​ น.​_6/7/2565


กปภ.สาขาบ้านหม​ี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ​ในวันพุธ​ที่​6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา​ 08.30​ - 22.00​ น.​_6/7/2565

กปภ.สาขาบ้านหม​ี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ​ในวันพุธ​ที่​6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา​ 08.30​ - 22.00​ น.​ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบ บริเวณภายในสำนักงานกปภ.

สาขาลพบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ม.6 , ม.7 , ม.8 และ ม.9 ต. ห้วยโป่ง​ จ.ลพบุรี
- ต.หนองทรายขาว​ (ทั้งหมด)
- ต.พุคา​ (ทั้งหมด)

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน