กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 110 มม. เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 110 มม. เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ_6/7/2565


กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 110 มม. เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ_6/7/2565

กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 110 มม. เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลตลาดไชยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าเทศบาลตำบลตลาดไชยา ไปจนถึง บ้านสงขลา ม.2 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรืธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน