กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น._06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น._06/07/2565


กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น._06/07/2565

กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จะทำการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อตัดประสานท่อโครงการย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างจุดพักรถ(ช่วงที่ 1)

ท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณก่อนถึงโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- พื้นที่ ต.ทุ่งนุ้ย

- พื้นที่ ต.ควนกาหลง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน