กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_05/07/65


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_05/07/65

1. กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ช่วงเวลา 23.30 - 03:30 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณถนนรัษฎา(ฝั่งซ้าย) จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนรัษฎา (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่ถนนเจริญประเทศ ไปจนถึงแยกม้าขาว
- ถนนจามเทวี (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่แยกม้าขาว ไปจนถึงเทศบาลนครลำปาง
- ถนนจามเทวี ซอย 1 และ 3 , ศูนย์ฝึกสุนัขดมกลิ่น , วัดศรีบุญโยง
- รร.เคนเน็ตแม็คเคนซี , หมู่บ้านไพฑูรย์ , หมู่บ้านเขื่อนวังพาร์ค , ถ.ปงสนุก
- ถ.บ้านดงพัฒนา , ถ.วังขวาฝั่ง , ถ.บ้านดงไชยยา , ถ.เขื่อนยาง

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.30 น. ของวันที่ 06/07/2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ไปจนถึงห้าแยกหอนาฬิกา
- ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่วงเวียนไก่ ไปจนถึงหน้าจวนผู้ว่าฯ
- ถนนวัง (ฝั่งขวา) สวนสาธารณะเขลางค์นคร
- ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกา ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง
- ถนนตลาดเก่า

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณสี่แยกลานลม อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนท่าคราวน้อย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน