กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านกรวิทย์2_5/07/2565 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านกรวิทย์2_5/07/2565 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านกรวิทย์2_5/07/2565 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านกรวิทย์2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านกรวิทย์2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 5/7/2565 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 300 มม. จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ DMA 3 4

ถ.โชคนาฝั่งคะวันตกตั้งแต่วัคแมริมถึงสนา ,  กอล์ฟลานนา , ถ.เลียบคลองชลประทานตั้งแต่แยกสัตว์ ต่างถึงบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติ

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  , บ้านพักศูนย์ราชการ , บ้านพักสวัสดิการทหาร,  หมู่บ้านธนารักษ์ , พื้นที่ห้วยตึงเฒ่า

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 5/7/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน