กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณDMA 04 สันนาเม็ง_5/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณDMA 04 สันนาเม็ง_5/07/65


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณDMA 04 สันนาเม็ง_5/07/65

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่7 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณDMA 04 สันนาเม็ง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ฝั่งถนนเชียงใหม่-เชียงราย ขาออกเมือง
- หมู่บ้านแสนสบาย , โครงการกาญจน์กนกวิลล์ 11 , โครงการมินิโฮมเอ็กตร้า
- หมู่บ้านศิริพรกาเด้นโฮม , ถนนสันนาเม็งซอย1 , หมู่บ้านเดอะแกรนด์วิลเลจ
- หมู่บ้านปาล์มสปริงการ์เด้น6

ฝั่งถนนเชียงใหม่-เชียงราย ขาเข้าเมือง
- หมู่บ้านอย่เจริญ , หมู่บ้านคุรุสภา
- หมู่บ้าน เจ.ชี. , การ์เด้นวิลล์ , หมู่บ้านนพเก้าแกรนด์โฮม , หมู่บ้านหลักปัน
- หมู่บ้านแสนสบาย3 , เทศบาลสันปูเลย , หมู่บ้านหลักชัย
- หมู่บ้านพฤกษ์พนา , หมู่บ้านวรารมณ์แก้วนวรัฐ

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 7/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน