กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_5/07/2565


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_5/07/2565

1. กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมเมนจ่ายน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้างโรงเรียนบ้านลำนารวยพุเตย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สระประดู่ , ต.พุเตย (ฝั่งสถานีตำรวจพุเตย) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 123.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน

ขนาด 200 มม. บริเวณข้างประปาเก่า จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ สระประคู่ ซอย 4 เข้าไปทางวิเชียรบุรี , ต.ท่าโรง (ทั้งหมด) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน