กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านณฐาวดี 3_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านณฐาวดี 3_5/07/2565


กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านณฐาวดี 3_5/07/2565

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านณฐาวดี 3

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- มบ.เดอะทรี
- มบ.ปวีณวรรณ
- มบ.ณฐาวดี 3
- มบ.คันทรีโฮม
- ถนนศรีราชา
- หนองยายปู่ 25 , 27 , 38 และ 40

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 5/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน