กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง_05/07/65 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง_05/07/65 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง_05/07/65 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเขาสวนกวาง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

................................................................................................................

2.กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากแอร์วาล์วล็อค บริเวณสถานีจ่ายน้ำสาวะถี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตพื้นที่กปภ.สาขาน้ำพอง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน