กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซ,รังสิต - ปทุมธานี 14 แยก 1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซ,รังสิต - ปทุมธานี 14 แยก 1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_04/07/2565


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซ,รังสิต - ปทุมธานี 14 แยก 1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_04/07/2565

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากซ,รังสิต - ปทุมธานี 14 แยก 1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 10- 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 04/07/256

 
เลื่อนขึ้นข้างบน