กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำฃชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ถ.ปฏก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต_04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำฃชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ถ.ปฏก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต_04/07/2565


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำฃชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ถ.ปฏก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต_04/07/2565

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดจ่ายน้ำฃชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ถ.ปฏก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้ ตั้งแต่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ถึง ซ ปฏัก 24 ถ.ปฏก ต.กะรน

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน