กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ_04/07/65


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ_04/07/65

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศลดแรงดันการจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำศูนย์ราชการ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

หน้าศูนย์ราชการ, กาสะลอง, หมู่บ้านเอื้ออาทร, เรือนจำ, บ่อสามแสน, หน้าวัดช้าง, ชากังราว, ศรีเจริญ

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.50 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน