กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 100 มม._04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 100 มม._04/07/65


กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 100 มม._04/07/65

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 100 มม.

บริเวณศาลากาญจนา บ้านสัมพันธ์ ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-บ้านขวาน้อย
-บ้านหัวนา
-บ้านสัมพันธ์
-บ้านกุดโง้ง

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน