กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาากระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแรงสูงป่าแดง_4/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาากระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแรงสูงป่าแดง_4/07/2565


กปภ.สาขาเพชรบูรณ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาากระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแรงสูงป่าแดง_4/07/2565

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาากระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแรงสูงป่าแดง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาเพชรบูรณ์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 4/07/2565 รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน