กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณแมคโครสาขาแพร่_03/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณแมคโครสาขาแพร่_03/07/65


กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณแมคโครสาขาแพร่_03/07/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ช่วงเวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณแมคโครสาขาแพร่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ แมคโครสาขาแพร่ , มบ.ภิรมย์วิลล่า ,

วิทยาลัยพยาบาล , ถนนวังภิรมย์ , ถนนทาประเสริฐ , มบ.ไทยสมุทร , มบ.รัตนา , วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน