กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของงานย้ายแนวท่อ บริเวณสี่แยก จปร. อ.เมือง จ.นครนายก_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของงานย้ายแนวท่อ บริเวณสี่แยก จปร. อ.เมือง จ.นครนายก_05/07/65


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของงานย้ายแนวท่อ บริเวณสี่แยก จปร. อ.เมือง จ.นครนายก_05/07/65

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของงานย้ายแนวท่อ บริเวณสี่แยก จปร. อ.เมือง จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยท้ายทอง, อบจ.นครนายก, ตั้งแต่สี่แยก จปร.ขึ้นไปทั้งหมดจนสุดปลายสายวัดโยรี และหมู่บ้านภูชะโงกจนสุดปลายสายวัดหนองเตย ตำบลพรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 05/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน