กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_06/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_06/07/65


กปภ.สาขาเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 3 จุด)_06/07/65

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึงเวลา 02.00 น.

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565  เพื่อดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการคนหาพื้นที่ที่มีน้ำสูญเสียสูงด้วยวิธีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย

แล้วหยุดจ่ายน้ำทีละพื้นที่แบบมีลำดับ Steptest DMA19 หางดง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ดังนี้

ฝั่งถนนเชียงใหม่-หางดง ขาเข้าเมือง

หมู่บ้านเชียงใหม่วิวดอย, หมู่บ้านมันฑณา

หมู่บ้านวิวดอย, หมู่บ้านคุ้มพญา

ฝั่งถนนเชียงใหม่-หางดง ออกเข้าเมือง

โครงการกาดฝรั่ง, หมู่บ้านบ้านธารดง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 07/07/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

2. กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่7 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณDMA 04 สันนาเม็ง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ฝั่งถนนเชียงใหม่-เชียงราย ขาออกเมือง
- หมู่บ้านแสนสบาย , โครงการกาญจน์กนกวิลล์ 11 , โครงการมินิโฮมเอ็กตร้า
- หมู่บ้านศิริพรกาเด้นโฮม , ถนนสันนาเม็งซอย1 , หมู่บ้านเดอะแกรนด์วิลเลจ
- หมู่บ้านปาล์มสปริงการ์เด้น6

ฝั่งถนนเชียงใหม่-เชียงราย ขาเข้าเมือง
- หมู่บ้านอย่เจริญ , หมู่บ้านคุรุสภา
- หมู่บ้าน เจ.ชี. , การ์เด้นวิลล์ , หมู่บ้านนพเก้าแกรนด์โฮม , หมู่บ้านหลักปัน
- หมู่บ้านแสนสบาย3 , เทศบาลสันปูเลย , หมู่บ้านหลักชัย
- หมู่บ้านพฤกษ์พนา , หมู่บ้านวรารมณ์แก้วนวรัฐ

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 7/7/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณร้านข้าวต้มบาทเดียว ถ.สามล้าน ซ.4

ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.สามล้าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน