กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_05/07/65


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 2 จุด)_05/07/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test

บริเวณพื้นที่ DMA11-3 โรงกรองบางวาด จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วัดสุวรรณรีวงก์ , ถ.พิศิษฐ์กรณีย์ , ถ.ราชปาทานุสรณ์ ,

ถ.ใสน้ำเย็น , ถ.นาใน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง

จ.ภูเก็ต จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า , มบ.ธนาพาร์บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน