กปภ.สาขาหาดใหญ่ อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ_25/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ_25/06/65


กปภ.สาขาหาดใหญ่ อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ_25/06/65

** อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำภายในสำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอหาดใหญ่ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันที่ 25/06/2565 : รอน้ำเต็มระบบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน