กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย _24/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย _24/06/2565


กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย _24/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาโพนพิสัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 มิ.ย. 65 เวลา 13:00 น. - 18:00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย และตำบลเหล่าทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 25/6/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน