กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ (ไม่ทราบขนาด) บริเวณหมู่บ้านริมธาร ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ (ไม่ทราบขนาด) บริเวณหมู่บ้านริมธาร ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย_24/06/65


กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ (ไม่ทราบขนาด) บริเวณหมู่บ้านริมธาร ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย_24/06/65

กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ (ไม่ทราบขนาด) บริเวณหมู่บ้านริมธาร ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสันหนอง , หมู่บ้านริมจันทร์ธานี , ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน