กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนทอง_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนทอง_24/06/65


กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนทอง_24/06/65

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.โพนทอง (ทั้งหมด)  บ.เดื่อ ,โนนสวรรค์, คำแข้ ,โพนเงิน ,โพนทองน้อย และ โคกพัฒนา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน