กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบประตูน้ำประปา ในพื้นที่ DMA02 , DMA03 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบประตูน้ำประปา ในพื้นที่ DMA02 , DMA03 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน_24/06/65


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบประตูน้ำประปา ในพื้นที่ DMA02 , DMA03 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน_24/06/65

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบประตูน้ำประปา ในพื้นที่ DMA02 , DMA03 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่ โค้งครูบา ไปจนถึง แยกท่าจักร

- ม.ลำพูนแลนด์แอนด์เฮ้าส์ใหม่ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน