กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่ 2 _23/06/25865 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่ 2 _23/06/25865


กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่ 2 _23/06/25865

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่ 2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ 2, หมู่ 4,หมู่ 8,หมู่ 9 ต.พยุหะ. อ.พยุหะคีรี , ต.สระทะเล(ทั้งหมด) อ.พยุหะคีรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.20 น. ของวันที่ 23/06/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน